PODSTAWOWE DANE

Dane stowarzyszenia

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń 31 maja 2001r.
Numer KRS 0000016422
NIP 8161541001
REGON 69155556000000
Adres : Wólka Grodziska 116 B
37-306 Grodzisko Dolne