^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

NAUKA PRZEPUSTKĄ DO KREATYWNOŚCI

      Nieformalna grupa nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wólce Grodziskiej wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Wólka Grodziska w okresie od 15.04.15r. do 31.07.15r. będzie realizować inicjatywę ,,Nauka przepustką do kreatywności". Inicjatywa została dofinansowana w kwocie 4425zł, w ramach projektu ,,Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne" ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
    Głównym założeniem jest rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych, dla uczniów szkoły podstawowej i doposażenie szkoły w nowe pomoce dydaktyczne. W ramach inicjatywy przeprowadzone zostaną:
1. warsztaty naukowe (eksperymenty i doświadczenia),
2. zajęcia muzyczne,
3. zajęcia sportowe (aerobik, gimnastyka artystyczna, sztafety zespołowe),
4. warsztaty konstruowania latawców i modeli pojazdów,
5. Dzień Sportu i Pokaz Talentów.

projekt
       Celem inicjatywy jest wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji muzycznej, naukowej, i kultury fizycznej w grupie dzieci ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Wólce Grodziskiej. Nauczycieli zauważyli potrzebę pokazania wychowankom ciekawych, atrakcyjnych i zdrowych form spędzania wolnego czasu, pokazania, że nauka może być zabawą , a zabawa nauką. Inicjatorzy działań przeprowadzą zajęcia nieodpłatnie, a pozyskane środki finansowe przeznaczą na doposażenie bazy dydaktycznej.

     Inicjatywa dofinansowana z dotacji przyznanej ze środków konkursu „Akademia Aktywnych Obywateli-Podkarpackie Inicjatywy Lokalne", który realizwany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Regionalnych Operatorów: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej"

 

Warsztaty muzyczne prowadzone w ramach inicjatywy "Nauka przepustką do kreatywności", były okazją do ćwiczeń koordynacji ruchowo słuchowej dzieci w rytmie muzyki. Uczniowie musieli zapanować nad układem kroków i dodatkowo grać na instrumencie.

 projekt 6 20150709 1894829972projekt 5 20150709 1243695632

Taki mały, taki duży może konstruktorem być.

projekt 1 20150709 2073345112 

Ćwiczenia wykonywane prze panie i dzieci podczas zajęć sportowych z aerobiku. Gratulujemy Paniom kondycji!

 projekt 7 20150709 1752043354projekt 8 20150709 1924442825

Dzień Sportu i Pokaz Talentów był spotkaniem podsumowującym działania w inicjatywie „Nauka przepustka do kreatywności". Program dnia: pokaz latawców, konkurencje sportowe drużyn sztafetowych, śniadanie, prezentacja talentów muzycznych i naukowych doświadczeń oraz przedstawienie „Czerwony Kapturek" w wykonaniu grupy teatralnej.

projekt 1 20150709 1882102045projekt 6 20150709 2007315051

 Więcej zdjęć TUTAJ

 

 

Społeczna Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej