^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

HISTORIA

Historia Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wólka Grodziska

 
Historia Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wólka Grodziska jest bezpośrednio związana z powstaniem Społecznej Szkoły Podstawowej. W 2001 roku zgodnie z reformą szkolnictwa, klasy IV – VI miały zostać zlikwidowane, a dzieci dowożone do szkoły w Grodzisku Górnym. Plan reorganizacji szkoły wywołał protest rodziców dzieci, którzy sprzeciwiali się likwidacji szkoły 6-klasowej i przekształceniu jej w szkołę 3- klasową. Rodzice mając na względzie bezpieczny rozwój swoich dzieci postanowili założyć stowarzyszenie, które poprowadzi szkołę.
 
W dniu 3 maja 2001 roku odbyło się zebranie rodziców na którym powołano Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska. Wybrany został Komitet Założycielski , a następnie Zarząd Stowarzyszenia, który bezzwłocznie skompletował dokumenty i złożył wniosek o rejestrację Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądownictwa w Rzeszowie. W dniu 31 maja 2001 roku Sąd dokonał rejestracji Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wólka Grodziska, tym samym Stowarzyszenie uzyskało osobowość prawną. Początki działalności Stowarzyszenia były bardzo trudne, jednakże mimo wielu problemów z uzyskaniem pozwoleń na prowadzenie szkoły, rodzice się nie poddali.
 
W dniu 1 września 2001 roku rozpoczęła działalność Społeczna Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej z klasami IV-VI. Klasy młodsze były dalej prowadzone przez władze samorządowe. Dalsze starania rodziców i ludzi dobrej woli przyczyniły się do przejęcia całej szkoły z klasami I – VI i przedszkolem.
Społeczna Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej