^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Dziennik elektroniczny

Szanowni rodzice!

Od 1 września w Szkole Podstawowej w Wólce Grodziskiej został uruchomiony dziennik elektroniczny o nazwie: Mobidziennik. Na stronie szkoły zostanie umieszczony link przez, który rodzice będą mogli się logować do dziennika. Login i hasła dostępu zostaną przekazane rodzicom na kartkach. Rodzice po zalogowaniu do dziennika uzyskają dostęp do planu lekcji, ocen ucznia, frekwencji, informacji o zachowaniu ucznia oraz mogą kontaktować się z wychowawcą i nauczycielami.

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Społeczna Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej