^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Pasowanie pierwszaków

W październiku 2013 roku uczniowie klasy pierwszej zostali przyjęci w poczet uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej w Wólce Grodziskiej. Zgodnie z tradycją uczniowie przed całą społecznością szkolną oraz rodzicami zaprezentowali swoje umiejętności. Musieli także rozwiązać praktyczne zadania. Dzięki zaangażowaniu i współpracy grupowej wszystkie zadania pierwszoklasiści wykonali bezbłędnie. O swoich młodszych kolegach pomyśleli starsi uczniowie z klasy II prezentując krótki program artystyczny. Na zakończenie uroczystości uczniowie złożyli ślubowanie i ogromnym ołówkiem zostali przez panią dyrektor pasowani na uczniów. Pierwszoklasiści otrzymali prezenty ufundowane przez Radę Rodziców oraz Panią dyrektor. Po części oficjalnej nadszedł równie miły moment, kiedy to bohaterowie uroczystości udali się wraz z wychowawczynią i rodzicami na słodki poczęstunek.

Społeczna Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej