^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

rok szkolny 2018/2019

PROGRAM EDUKACYJNY „ ZAWSZE RAZEM”

PROGRAM EDUKACYJNY „ ZAWSZE RAZEM”

 Miejsce realizacji: Społeczna Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej

Rok szkolny 2018/2019,

czas realizacji: październik- marzec

Imię i nazwisko koordynatora: Teresa Nykiel

Cel główny: Kształtowanie u dzieci właściwych postaw i wdrażanie do właściwego współżycia w grupie oraz dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo.

Zasięg, adresaci programu: 6 uczniów kl. III,

Rodzice uczniów zostaną zapoznani poprzez:

- umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w szkole (październik)

- umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły.

Realizatorzy szkolni:

Ewa Decowska- Leja- wychowawca kl. III

W trakcie realizacji programu zakłada się współpracę z :

- rodzicami uczniów

- pielęgniarką szkolną

-pedagogiem szkolnym

-policją

Harmonogram programu edukacyjnego TUTAJ

Społeczna Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej