^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Z roku 2010/2011

Artykuły z roku szkolnego 2010/11

Na wycieczce fajnie jest

W dniach 04 – 06 maja 2011 roku uczniowie klas IV – VI Społecznej Szkoły Podstawowej odpoczywali na wycieczce szkolnej. Tym razem podziwiali uroki Podhala. Trzydziestoosobowa grupa wyjechała w trasę zaraz po długim majowym weekendzie. W pierwszym dniu modliliśmy się w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, następnie zwiedzaliśmy kompleks skoczni narciarskiej „Wielka Krokiew”. Odważniejsi uczniowie mogli wyjechać kolejką krzesełkową na sam szczyt skoczni. W drugim dniu postanowiliśmy podziwiać góry. Mimo niesprzyjającej aury przewodnik zaproponował nam wejście na Halę Gąsienicową. Po trzech godzinach marszu byliśmy u góry. Po krótkim odpoczynku na udaliśmy się w drogę powrotną, gdyż na dole czekała na nas kolejna atrakcja – kąpiel w wodach termalnych. Po sześciogodzinnym marszu pobyt w Termach Podhalańskich w Szaflarach okazał się bardzo trafionym relaksem. W ostatnim dniu naszej wycieczki odwiedziliśmy „Gaździnę Podhala” – Matkę Bożą Ludzimierską oraz Wadowice, miejsce urodzin i dziecięcych lat Karola Wojtyły, który niespełna tydzień wcześniej wyniesiony został do godności błogosławionego.

Wycieczka była jednym z działań programu profilaktycznego „Po prostu powiedz NIE” realizowanego pod patronatem Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodzisku Dolnym

Uczniowie klas młodszych oraz dzieci z oddziału przedszkolnego w dniu 6 czerwca uczestniczyły w wycieczce do Sandomierza. Poznali walory turystyczne miasta min bazylikę katedralną, zbrojownię rycerską , bramę opatowską, podziemną trasę turystyczną oraz uczestniczyli w rejsie statkiem po Wiśle. Moc atrakcji wyczerpała młodych turystów, którzy późnym popołudniem wrócili do domu.

Dziękujemy wszystkim osobom, które pomogły nam sfinansować wycieczki, a w szczególności Wójtowi Gminy Grodzisko Dolne, który zawsze chętnie nam pomaga.

P. Matuszek

Więcej zdjęć w naszej galerii → Wycieczki

NABÓR DO PROGRAMU GRANTOWEGO „DZIAŁAJ LOKALNIE VII”

Do 8 lipca 2011 r. Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku przyjmuje wnioski o dotacje w ramach VII edycji lokalnego programu grantowego "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, prowadzonego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

W tegorocznej edycji programu wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego - samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe,

Maksymalna kwota dotacji - 6 tys. zł.

Program adresowany jest do:
  • organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (fundacji lub stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS lub uczniowskich klubów sportowych czy ludowych klubów sportowych zarejestrowanych w ewidencji Starosty Powiatowego),
  • oddziały terenowe stowarzyszeń mające siedzibę na terenie objętym konkursem i posiadające pełnomocnictwo do zawierania umów oraz prowadzące własną księgowość,
  • grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, dom kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, urząd gminy. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań.

Ponadto siedziba tych organizacji znajduje się w powiatach leżajskim, łańcuckim, przeworskim lub niżańskim, a działania zaplanowane w projekcie zostaną zrealizowane na terenie gminy znajdującej się na terenie ww. powiatów.

Wnioski o dotacje należy złożyć osobiście w siedzibie Funduszu Lokalnego Powiatu Leżajskiego lub przesłać pocztą na adres:

Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku

ul. Targowa 9

37-300 Leżajsk

Informacje na temat programu otrzymać można w siedzibie Fundacji Fundusz Lokalny w Leżajsku, pod numerem telefonu 017 242 79 08  oraz na stronie internetowej www.lsr.pl/dl.

Konkurs biblijny

9 lutego odbył się w naszej szkole dekanalny etap Konkursu wiedzy o Ewangelii św. Mateusza pod hasłem "W komunii z Bogiem". Wzięło w nim udział 33 uczestników z 12 szkół podstawowych dekanatu Żołynia (Brzóza Stadnicka, Rakszawa Górna, Żołynia SP1 i SP2, Gwizdów, Grodzisko Górne i Dolne, Budy Łańcuckie, Wólka Grodziska, Opaleniska, Zmysłówka, Wydrze). Miło nam poinformować, że pierwsze miejsce zajęła w nim nasza uczennica Natalia Pelc z kl. VI, drugie miejsce zajęła uczennica Ewa Bzdek z kl. VI z Grodziska Górnego. Na III miejscu znalazły się 2 uczennice ze szkół w Grodzisku Dolnym –  Zuzanna Chmura kl. V i Grodzisku Górnym  – Aneta Rachwał kl. IV. Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk ks. dziekana nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy. Finaliści pojadą na etap diecezjalny konkursu, który odbędzie się w Seminarium Duchownym w Przemyślu. Gratulujemy i życzymy powodzenia!

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z konkursu tutaj.

Dzień Babci i Dziadka

 21 i 22 styczna to dwie ważne daty w kalendarzu - Dzień Babci i Dziadka. To dni, w których każdy wnuk i każda wnuczka ma okazję do okazania szczególnych uczuć wdzięczności i miłości swoim babciom i dziadkom. W tym roku szkolnym dni te przypadły na okres ferii zimowych dlatego dopiero 1 lutego zorganizowaliśmy uroczyste spotkanie dla najstarszych. Mimo parodniowego spóźnienia zaproszeni goście nas nie zawiedli i jak co roku licznie przybyli do szkoły. By wynagrodzić im trud i czas poświęcony wnukom dzieci z klas od 0 – III przedstawiły inscenizację pt. „Jasełka" oraz montaż słowno - muzyczny wraz z życzeniami i gromkim "Sto lat". Powrót do atmosfery świąt, wzruszający śpiew kolęd i szczere życzenia w wierszach i piosenkach wycisnęły łzę w oku niejednej Babci i niejednego Dziadka. Po zakończeniu występów naszych dzieci przed gośćmi i społecznością szkoły z programem jasełkowym wystąpił zespół teatralny młodzieży gimnazjalnej z Dębna pod kierunkiem p. Joanny Figiela. Była to niespodzianka nie tylko dla babć i dziadków, ale też dla naszych uczniów, którzy z zapartym tchem obejrzeli występ starszych kolegów.
Po występach na sali gimnastycznej wspólnie zasiedliśmy do stołów na słodki poczęstunek. Przygotowane przez nasze mamusie ciasta były jak zwykle pyszne! Dziękujemy rodzicom naszych uczniów za przygotowanie poczęstunku i przemiłą obsługę spotkania.
Cieszymy się, że Babcie i Dziadkowie tak licznie zaszczycili nas swą obecnością i liczymy na to, iż za rok znów się spotkamy. Ich piękne słowa podziękowań za zaproszenie to największa nagroda dla dzieci i nauczycieli za wysiłek włożony w organizację tej uroczystości.

Kolejne działania lokalne wyzwoliły społeczną energię

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska, Społeczna Szkoła Podstawowa oraz Rada Rodziców wspólnie z mieszkańcami wsi ukończyli projekt "Aktywni w środowisku" dofinansowany ze środków programu „Działaj Lokalnie VII”  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju.

 Od 01.09. do 31.12.2010 roku odbiorcy programu przeprowadzili szereg działań związanych z zagospodarowaniem przestrzeni przy nowym budynku szkolnym oraz spędzali czas wolny w atrakcyjny sposób. Rodzice wyrównali teren, zakupili i zasiali trawę, posadzili drzewa i krzewy ozdobne, zaprojektowali rabatki, rozłożyli folię, wymościli szyszkami oraz korą. Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas I-VI z wychowawcami posadziły 7 drzew, które pielęgnować będą do czasu ukończenia szkoły podstawowej.

W październiku nauczyciele ogłosili konkurs: "Drzewo naszej klasy", w którym uczniowie przygotowywali prace plastyczne, literackie i ciekawostki na temat posadzonego drzewa. W grudniu klasy I-VI prezentowały w sposób atrakcyjny informacje zdobyte z różnych źródeł na temat posadzonych drzew. Na spotkaniu z nadleśniczym, panem L. Steligą poszerzyli wiedzę o okolicznych lasach, rożnych gatunkach drzew i krzewów.

Grupa dzieci uczyła się tańca ludowego, młodzież i dorośli spędzali czas wolny uczestnicząc w aerobiku i tańcu towarzyskim. Zakupiono magnetofon przy którym bawią się dzieci, młodzież i dorośli w czasie realizowanych zajęć. Nowe piłki stanowią dodatkowy element do ćwiczeń. Rodzice utworzyli broszurkę z przepisami ciast i wypieków na różne okoliczności.

Realizując kolejny program wpływamy na podniesienie efektów pracy szkoły przy współpracy ze środowiskiem lokalnym. Dorośli nabierają doświadczenia i przekonania, że wspólnie można zrobić więcej dla dobra środowiska lokalnego.

Przebieg realizacji projektu dokumentowany był w postaci zdjęć, z których część tworzy kronikę szkolną, "Album Wólki Grodziskiej" oraz promuje placówkę na stronie szkoły: www.sspwolka.vel.pl .

Projekt współfinansowany ze środków programu ,,Działaj Lokalnie” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Leżajskim Stowarzyszeniem Rozwoju.

Społeczna Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej