^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Turki idą

Konkurs plastyczny

4.png                        „Barwny strój turka

 

Regulamin

Konkurs organizowany jest w Społecznej Szkole Podstawowej w Wólce Grodziskiej

W konkursie mogą brać udział uczniowie naszej szkoły.

Cel konkursu

 1. Celem konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
 2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form

plastycznych.

 1. Uwrażliwianie dzieci na tradycje regionalne.

Założenia organizacyjne

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III, IV- VIII,
 2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną , samodzielnie wykonaną pracę, przedstawiającą postać turka.
 3. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię, klasa.
 4. Praca powinna być wykonana na kartonie o formacie A4, techniką:

rysunek kredkami, pastele suche, pastele olejne, techniki malarskie (akwarela, tempera),

wyklejanki, collage.

 1. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji

zgłoszonej pracy.

Warunki Konkursu

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
 2. a) klasy I- III
 3. b) klasy IV-VIII
 4. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 30.11.2018r.
 5. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

Zasady przyznawania nagród

 1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa

2 . Pod uwagę brane będzie wierne odtworzenie munduru turka z Wólki Grodziskiej.

 1. Ogłoszenie wyników odbędzie się na podsumowaniu projektu.
 2. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa. Przewidujemy również wyróżnienia i drobne upominki.

3.png2.jpg1.jpg

Projekt dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacją Fundusz Lokalny w Leżajsku – Ośrodek Działaj Lokalnie.

Społeczna Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej