^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Historia szkoły

Historia Szkolnictwa w Wólce Grodziskiej

Strona w budowie!

 

Historia Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wólka Grodziska

 Założenie – 3 maja 2001r.


Powstanie stowarzyszenia było wynikiem zrywu rodziców, którzy sprzeciwiali się likwidacji szkoły 6-klasowej i przekształceniu jej w szkołę 3- klasową. Rodzice mając na względzie bezpieczny rozwój swoich dzieci założyli Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska, które powstało na zebraniu założycielskim w dniu 3 maja 2001r. Pierwszym prezesem stowarzyszenia był Andrzej Pawul, który pełnił tę funkcję do 29 listopada 2006r. Po jego nagłej śmierci obowiązki te przejął jego zastępca Krzysztof Dąbek, i pełni ją do maja 2013r. Od czerwca 2013r. prezesem Stowarzyszenia została Pani Agnieszka Grzywna.

Trudne początki : Początki działalności stowarzyszenia były bardzo trudne, mimo wielu problemów z uzyskaniem pozwoleń na prowadzenie szkoły, rodzice się nie poddali. W dniu 1 września 2001r. rozpoczęła działalność Społeczna Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej z klasami IV- VI. Klasy młodsze były dalej prowadzone przez władze samorządowe. Dalsze starania rodziców i ludzi dobrej woli przyczyniły się do przejęcia całej szkoły z 6 oddziałami i przedszkolem.
Działalność :
-Przez cały okres 10-letniej działalności rodzice i mieszkańcy wsi Wólka Grodziska czynnie uczestniczą w życiu szkoły. Uczestniczą w imprezach, piknikach rodzinnych, zabawach, wycieczkach i uroczystościach szkolnych.

Społeczna Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej