^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Tradycja łączy pokolenia

Projekt p.t.: „Tradycja łączy pokolenia” współfinansowany ze środków programu „Działaj Lokalnie VI” Polsko -Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Leżajskim Stowarzyszeniem Rozwoju.

W ramach projektu przeprowadzono:

1. Rekrutację chętnych do udziału w projekcie.
2. Zachęcono dzieci i mieszkańców wsi do poszerzania wiedzy o folklorze i tradycji wsi Wólka Grodziska z rozwijaniem umiejętności wśród uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej poprzez:
a) organizację cyklicznych warsztatów tańca ludowego,
b) pokaz strojów ludowych zespołu ,,Leszczynka” i szycie strojów ludowych dla dzieci tworzących grupę taneczną, 
c) prowadzenie cyklicznych warsztatów przyśpiewek okazjonalnych,
d) uczestniczenie w warsztatach scenek obrzędowych (obżynek żniwny, wieczór wigilijny, pasienie krów, owsiaki, kolędowanie),
e) tworzenie rękodzieła przez;- wykonywanie ozdób do mundurów straży grobowej- turków ( konwalie do czapek),- wykonywanie kwiatów, wianków, kompozycji i stroików kwiatowych z papieru,
f) zorganizowanie jesiennego pikniku rodzinnego pod hasłem: „Tradycja łączy pokolenia” na terenie szkolnym przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi, Radę Rodziców, nauczycieli Społecznej Szkoły Podstawowej i liderów Wólki Grodziskiej,
g) zaprezentowano scenkę obrzędową na spotkaniu pt. ,,Hej kolęda, kolęda” organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym.
3. Rozwijano patriotyzm lokalny poprzez:
a) opracowanie albumu pt.: „Wólka Grodziska” zawierającego zdjęcia, wspomnienia, teksty, notatki, zapiski,
b) przeprowadzono konkurs literacki pt.: „Ocalić od zapomnienia” wśród mieszkańców i dzieci wsi Wólka Grodziska,
c) zorganizowano konkurs plastyczny ,,Piękna nasza ziemia cała”
d) wypromowano piękno okolicy na wystawie zdjęć „Wsi spokojna, wsi wesoła” zrobionych przez mieszkańców miejscowości,
e) zorganizowano spotkania z seniorami z terenu naszej okolicy:
- Urszula Stefańska - opowiedziała o historii wsi Wólka Grodziska,
- Józef Urban- przedstawił historię szkoły,  
- o historii zespołu „Leszczynka” opowiedział Tadeusz Różycki,
- ks. Stefan Piórek przypomniał fakty związane z powstaniem miejscowej parafii,
- Urszula Stefańska zaprezentowała dzieje kapliczek przydrożnych z okolic Wólki Grodziskiej,
f) zorganizowano zbiórkę pamiątek i przedmiotów na terenie wsi dla wzbogacenia kącika historycznego znajdującego się w klasopracowni historycznej
4. Utworzenie edukacyjnej broszurki ścieżki rowerowej z opisem ciekawych miejsc na terenie Wólki Grodziskiej i okolicy oraz zorganizowanie dla całych rodzin rajdu rowerowego wyznaczonym szlakiem.
5. Utworzono prezentację multimedialną z przebiegu programu.

6. Uszyto stroje ludowe dla dziewcząt i chłopców.
          Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego projektu w galerii. 

 

  

Projekt p.t.: „Tradycja łączy pokolenia” współfinansowany ze środków programu „Działaj Lokalnie VI” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Leżajskim Stowarzyszeniem Rozwoju.

Społeczna Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej