^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Nasi zdolni uczniowie !!

25 najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z terenu naszej gminy po raz kolejny otrzymało nagrody Wójta Gminy. Na wczorajszej Sesji Rady Gminy przyznano stypendia za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia, na pierwsze półrocze roku szkolnego 2014/2015.

Inicjatywa nagrodzenia i wyróżnienia młodych mieszkańców gminy, wykazujących się bardzo dobrymi wynikami w nauce, jak i angażujących się w przedsięwzięcia w środowisku szkolnym i lokalnym, spotyka się co roku ze sporym zainteresowaniem.

W tegorocznej, już trzeciej edycji, o stypendia ubiegało się 29 osób. Komisja oceniająca rozpatrzyła pozytywnie wnioski 25 uczniów, wśród których było 3 uczniów szkół średnich, 8 gimnazjalistów i 14 uczniów szkół podstawowych. Stypendia I kategorii (500zł) otrzymało pięcioro, II kategorii (250zł) jedenaścioro, a trzeciej kategorii (150 zł) dziewięcioro uczniów, na łączną kwotę 6 600 zł.

Stypendia z naszej szkoły otrzymali: Karakuła Małgorzata, Tysz Wiktoria, Babiarz EwaŚmiałek Szymon,Żak Sylwia,  Grzywna Jakub.

Po odbiór należnych stypendiów, należy się zgłaszać do kasy Urzędu Gminy.

s1.jpg

s5.jpg

s6.jpg

Społeczna Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej