^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Indywidualizacja nauczania

Indywidualizacja nauczania klas I – III


    

W dniu 18 stycznia 2012r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Lepszy start”, który realizowany miał być w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Beneficjentem projektu było Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska. Projekt zrealizowany został w dniach  od 13.02.2012 do 29.06.2012 w Społecznej Szkole Podstawowej w Wólce Grodziskiej.

     Głównym jego celem było wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III SSP w Wólce Grodziskiej dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów i ich możliwości psychofizycznych oraz stworzenie warunków do prowadzenia zajęć poprzez doposażenie bazy dydaktycznej.

     Na początku realizacji projektu dokonano zakupu niezbędnych pomocy edukacyjnych potrzebnych do przeprowadzenia zaplanowanych zajęć. Zakupiono m.in. książeczki do czytania i pisania, ćwiczenia grofomotoryczne, ćwiczenia ortograficzne, program komputerowy „Czytam i piszę”, słowniki ortograficzne, książeczki „PUS”, matematyczne gry edukacyjne Edurom, kolorowy system dziesiętny, klocki matematyczne, zestawy ułamków, pojemniki miernicze ze skalą, magnetyczne karty systemu liczbowego, klocki logo, multiklocki, dywanik glottodydaktyczny, alfabet grawerowany, alfabet sensoryczny, domino logopedyczne, dmuchajkę, książkę „Zabawy słuchowe”, książkę „Języczkowe przygody i inne bajeczki logopedyczne”, wiatraczek, laptop.

     W ramach wniosku zorganizowane zostały następujące zajęcia pozalekcyjne:

- zajęcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, uczestniczyło w nich 9 uczniów z klas I-III,

- zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
w których brało udział 3 uczniów z klas I - III,

- indywidualne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze edukacji polonistycznej
i matematycznej dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,

- indywidualne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze edukacji polonistycznej
i matematycznej z udziałem nauczyciela wspomagającego dla ucznia
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,

- indywidualne zajęcia logopedyczne dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,

- indywidualne zajęcia rewalidacyjne dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

     Założone cele zostały zrealizowane. Realizacja projektu dostarczyła nam wiele doświadczeń i niezapomnianych wrażeń.

Społeczna Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej