^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA KLAS I-III


INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA

KLAS I-III

 

W dniu 18 stycznia 2012r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Lepszy start”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska. Projekt będzie realizowany w Społecznej Szkole Podstawowej w Wólce Grodziskiej.

W ramach wniosku zorganizowane zostaną zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z klas I – III z czytania i pisania, dla uczniów mających trudności w zdobywaniu wiedzy matematycznej oraz indywidualne zajęcia: dydaktyczno-wychowawcze, rewalidacyjne i logopedyczne. Kolejnym zadaniem w projekcie będzie doposażenie bazy dydaktycznej szkoły.

Zajęcia w projekcie realizowane są od 13 lutego do 29 czerwca 2012r. Wartość projektu wynosi 25 283,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 21 490,55 zł, a dotacja celowa z budżetu krajowego 3 792,45 zł.

Społeczna Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej